DE | EN

LIGHT MEDITATION

ITALIANOSLOVENSKÝFRANÇAIS

This text is a translated description of Bärbel's Light Meditation

#### ITALIANO ####

Ogni settimana 45 minuti di Meditazione di Luce con Bärbel.
Sempre dalle 8.30h pm fino ad incirca 9.15pm.CET.

In questo tempo cosi speciale é possibile di raggiunger molte piu persone con la coscienza divina che prima. Per questo motivo voglio offrire questa meditazione online. 

In questa meditazione Vi ricordo il Vostro vero essere. In questa meditazione Vi riunisco tutti con la mia luce. Siamo tutti questa luce. La luce é il nostro essere. 

La meditazione si svolge in tutto silenzio. Suoneró dei toni all´inizio e alla fine. Vogliate p.f. chiudere gli occhi durante la meditazione ed andate nel Vostro mondo interno. Li troverete uno spazio dove tutto e molto silenzioso e calmo. Se ricevete immagini o pensieri, permettete alla luce di andarci e subito lasciate andare tutto. Consiglio di sempre ritornare a questo posto dentro di Voi che del tutto calmo. So potete sentire la luce, ricevetelo e permettetegli di andare dove vi puo servire. Senza intenzione. Tutto é inherente a questa luce. Questo processo lo chiamo durante i nostri seminari: Check-In. 

Nella vita di ogni giorno diamo sempre la priorità  a tante altre cose che ci sembrano piu importanti e dimentichiamo sempre che noi stessi siamo già la divina coscienza, ció che é anche il nostro vero potere infinito. 

Se volete dare una contribuzione vogliate p.f. utilizzare Paypal https://www.paypal.me/innersunrise. Tutte le contribuzioni vengono utilizzate per persone con difficoltà finanziarie per rendere possibile la loro partecipazione ai nostri seminari o altri eventi.

#### SLOVENSKÝ ####

Každý týždeň 45 minútová meditácia svetlom s Bärbel. Vždy od 20:30 do 21:15 hod.

Počas tohto zvláštneho obdobia je možné zastihnúť s božím  vedomím oveľa viac ľudí ako doteraz bolo možné. Z tohto dôvodu ponúkam túto online meditáciu. V nej ti pripomeniem tvoju pravú bytosť.

Pri tejto meditácii spojím všetkych účastníkov s mojím svetlom. My všetci sme svetlo. Svetlo- to je naša bytosť.

Meditácia sa koná v tichu. Začnem ju gongom a tak isto ju aj ukončím. 

Prosím, navštív počas meditácie so zatvorenymi očami tvoje vnútro. Tam nájdeš miesto, kde je úplne ticho. Do všetkých vnímaných  myšlienok, ktoré prídu, vpusť svetlo a potom ich nechaj odíst. Vracaj sa vždy na to miesto v tvojom vnútri, v ktorom je úplné ticho. Ak vieš cítiť, vnímať toto svetlo, nechaj ho vstúpiť tam, kde ho potrebuješ. Bez akéhokoľvek zámeru. Svetlo dosiahne všetko. Na našich reatritoch to nazývam: Check in (nahlásenie sa)

V každodennom živote dávame do popredia „dôležitejšie “ veci a zabúdame, že my už sme božie vedomie. To je aj naša skutočná nekonečná sila.

Pre prípadné príspevky sme založili  Paypal Konto. Adresa: https://www.paypal.me/innersunrise. Všetky príspevky budú kompletne použité pre ľudí s finančnymi tažkosťami, ktorým sa umožní zúčastnit sa na našich  reatritoch a podujatiach.

#### FRANÇAIS ####

Une meditation de la lumiere divine de 45 minutes avec Bärbel
Chaque semaine le lundi et le vendredi à partire de 20.30h jusqu`à ca. 21.15h MEZ

Dans ces temps si exceptionels il est possible comme jamais avant de joindre beaucoup plus de personnes avec la conscience divine. A cause de ca j´offre cette meditation online. Dans cette meditation je Te souviens de ton vrai etre.

Pendant cette meditation je vais relier tous les participants avec ma lumière. 
Nous sommes tous cette lumière. La lumière est notre etre.

La meditation est faite dans le silence. Au debut je vais sonner quelques sons et je vais aussi terminer la meditations avec ces sons.

Je veux t´inviter d´aller dans ton monde interieur pendant la meditation en restant tout le temps aux yeux fermés. La Tu trouveras un lieu ou il est totalement silencieux. Si Tu encontre des pensées, laisse y entrer la lumière et permets aux penseés de partir. Retourne toujours au lieu  si silencieux. Si Tu peut sentir la lumière, laisse-la aller où Tu en as besoin. Sans intention. Tout est inclus dans cette lumière déjà.
Dans nos seminaire j´appelle ca: check- in

Dans la vie quotidienne très souvent nous donnons des priorités à des choses semblant plus importantes et nous oublions , que nous sommes déJà la conscience divine qui est aussi la notre vrai force immense éternelle.

Si Tu veux offrir un support financiel il y a une page de PayPal: https://www.paypal.me/innersunrise. Toutes cettes donations vont etre utiliser uniquement pour des personnes avec difficultès financielles pour leur rendre possible la participation à nos seminaires et autre évenements.